Přihláška do výběrového řízení k pořádání MČR 2016

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

OSK pro leteckou akrobacii vyhlašuje výběrové řízení k pořádání Mistrovství ČR letounů 2016 (všechny kategorie) a v akrobacii na kluzácích v kategoriích Sportsman a Intermediate 2016. 

Přihlášku k výběrovému řízení lze podat elektronicky pomocí připojeného níže na této stránce, e-mailem na adresu info@leteckaakrobacie.cz nebo sec@aecr.cz.

Při podání pomocí webového formuláře prosím vyplňte předepsaná pole. V ostatních případech podání přiložte dokument popisující pořadatelskou nabídku ve formátu PDF zpracovaný volnou formou.

Přihlášku do výběrového řízení může podat jakákoliv členská organizace AeČR nejpozději do půlnoci 14.12.2015. Komise následně na svém jednání vybere vítěze výběrového řízení. Účastníci výběrového řízení budou individuálně osloveni k případnému doplnění, či upřesnění nabídnutých podmínek.

Při rozhodování o vítězi bude kladen důraz na následující kritéria:

 • Parametry letiště a infrastruktury z pohledu vhodnosti pro soutěž v akrobacii.
 • Výše startovného a cena za palivo/aerovleky.
 • Typ a počet vlečných letounů dostupných během soutěže u MČRK.
 • Umístění akrobatického boxu.
 • Možnosti ubytování závodníků, rozhodčích a personálu.
 • Možnosti hangárování soutěžních letadel.
 • Případné pozitivní či negativní zkušenosti s pořádáním předchozích soutěží.

Při podávání přihlášky je nutno reflektovat následující parametry mistrovství:

 • Termín konání MČR letouny - 16.6. - 18.6.2016 nebo 14.7. - 16.7.2016.
 • Termín konání MČR kluzáky - 1.9. - 3.9.2016.
 • Předpokládaný počet účastníku kolem 20-30.
 • Zabezpečení stravy a ubytování pro 5 rozhodčích, 5 pomocníků a 3 dalších osob podpůrného personálu. Celkem tedy 13 osob. Tyto náklady jsou na vrub organizátora.
 • Zabezpečení stravy a ubytování soutěžících a jejich doprovodu. Tyto náklady si individuálně hradí závodníci.
 • Mistrovství musí mít přednost před ostatním letištním provozem, ale není nutné letiště zcela uzavírat a další provoz je po dohodě možný.
 • Přibližně dva tři dny před zahájením mistrovství je nutno umožnit trénink soutěžících.
 • Během mistrovství a ideálně i pro tréninkové dny je nutno vytýčit akrobatický box. Není nutné realizovat kompletní box dle pravidel FAI, ale musí být vyznačen střed, rohy a/nebo T znaky na hranách boxu. Sadu plachet dodá po dohodě OSK Akro. Samotné umístění boxu a umístění postu rozhodčích lze řešit až následně po podání přihlášky. Specifikace boxu není nutná pro účast ve výběrovém řízení.
 • Pro MČRK musí organizátor zabezpečit ideálně tři vlečné letouny výkonově odpovídajících typu Z226. V případě výkonějších vlečných letounů pak postačují dva (např. Z37, Maule apod.). Je možná samozřejmě i jejich kombinace.
 • Organizátor musí poskytnout místnost pro činnost výpočtáře a pro pořádání briefingů.
 • Organizátor musí zabezpečit personál, který realizuje následující úkoly:
  • Řízení soutěže - ředitel soutěže.
  • Agenda spojená s pořádáním soutěže, účtování, výběr startovného, ubytování apod.
  • Vlekání - vlekaři.
  • Obsluha startu, tj. odbavování soutěžních letů, vedení časomíry apod. Celkem nejméně 1 a ideálně 2 osoby.
  • Koordinace soutěžního a ostatního letového provozu (služba AFIS nebo rádio).

Organizace
Vyberte odpovídající MČR ke kterému vyplňujete přihlášku.
Uveďte název organizace, která se přihlašuje do výběrového řízení. Název aeroklubu apod.
Uveďte adresu pořádající organizace.
Volitelně uveďte webovou adresu organizace.
Jméno osoby odpovědné za přípravu a pořádání MČR.
Telefonní číslo pro kontakt na osobu odpovědnou za přípravu a pořádání MČR.
Emailová adresa pro komunikaci ohledně přípravy a organizace MČR. Neuvádějte prosím obecnou adresu organizace, pokud není kontaktní osobou obsluhována.
Letiště / místo pořádání
Uveďte volnou formou parametry letiště, možnosti hangárování, omezení provozu z důvodu řízených prostorů apod. Pokud existují nějaká omezení provozu, pak uveďte způsob řešení, tak aby podmínky byly vhodné pro realizaci MČR. Neuvádějte základní parametry letiště dostupné ve veřejných dokumentech typu AIP apod.
Volitelně popište možnosti realizace akrobatického boxu.
Můžete volitelně přiložit soubor s obrázkem letiště apod. Maximální velikost souboru je 10 MB.
Služby
Uveďte volnou formou možnosti ubytování, kapacitu a cenu (orientační).
Uveďte volnou formou způsob zajištění stravování, případně uveďte cenu.
Volitelně můžete přiložit obrázky vztahující se k výše uvedeným informacím ohledně ubytování, stravy apod. Max. velikost souboru je 10 MB.
Organizace MČR
Uveďte nabízenou výši startovného v CZK.
Volitelně uveďte co všechno startovné zahrnuje. Není třeba uvádět zajištění služeb uvedených v průvodním textu výběrového řízení textu (tj. ubytování a strava rozhodčích apod.)
Popište způsob zajištění aerovleků. Uveďte typy a počet dostupných vlečných letounů apod.
Uveďte nabízenou cenu aerovleku do 1250m AGL.
Volitelně uveďte doplňující údaje, které jsou relevantní k pořádání MČR.